Sıradışı Düşünmek – Kalemin Yazamadıkları

Written By: Süper Beyin - Haz• 13•13

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

ingilizce in case ornek cumleler

 

“Şim­di”yi ge­le­ce­ğin sı­ra dı­şı dün­ya­sı­nı ku­ra­bil­mek i­çin bir sı­ra dı­şı­lık plat­for­mu o­la­rak gös­te­re­bi­len ba­tı dün­ya­sı, ka­le­min ya­zı dı­şın­da­ki kul­la­nım­la­rı­nı bu­lu­yor ve biz­ler 1 dolarlık tah­ta ka­lem­le­riy­le uğ­ra­şır­ken, e­lin oğ­lu 10.000 dolarlık ter­cü­me ya­pa­bi­len, scan­ner­lı ka­lemle­ri pa­zar­lı­yor. Ve bi­ze de ağ­zı­mız­da­ki tah­ta ka­lem­le­ri diş­le­mek ka­lı­yor, si­ni­ri­miz­den!..

U­nut­ma­yın, ka­lem bil­gi­si­nin sak­lı ol­du­ğu nö­ro­nu, o­nun yaz­ma bağ­lan­tı­sı dı­şın­da fark­lı fark­lı si­naps­lar­la di­ğer be­yin hüc­re­le­ri­ne bağ­la­ya­maz­sa­nız, ha­ya­tı­nız hep sı­ra­dan bir şe­kil­de ka­la­cak­tır.

Ka­lem den­di­ğin­de; si­lah ka­lem, mik­ro­fon ka­lem, ka­me­ra ka­lem, cep te­le­fo­nu ka­lem, scan­ner ka­lem, ter­cü­me ya­pa­bi­len ka­lem, de­o­do­rant ka­lem, as­tım spre­yi ka­lem, diş fır­ça­sı ka­lem, ruj­lu ka­lem, pa­ra de­dek­tö­rü ka­lem, pu­su­la ka­lem, lam­ba ka­lem, de­re­ce ka­lem, sa­at ka­lem, rad­yo ka­lem, kö­pek­sa­var ka­lem, e­lek­tro şok ka­lem, a­nah­tar ka­lem, ses ka­yıt ci­ha­zı ka­lem, ca­sus ka­lem, ka­şe ka­lem, a­ğız ko­ku­su sprey­li ka­lem, mp3 pla­yer ka­lem, par­füm ka­lem…

Na­sıl? Gör­dü­nüz mü? Dü­şü­nün­ce o­lu­yor­muş de­mek ki. Bey­nin­de, i­çin­de “ka­lem” kav­ra­mı yük­lü o tek nö­ron’u, ka­lem­le a­la­ka­sız yüz­ler­ce di­ğer fark­lı nö­ron’a bağ­la­mak­tan baş­ka bir şey de­ğil, bu muh­te­şem­lik.

In­ter­net’ten yap­tı­ğım ba­sit bir a­ra­ma i­le, ba­tı dün­ya­sı­nın be­he­ri 1000 dolar ü­ze­rin­de 97 sı­ra dı­şı ka­lem keş­fet­ti­ği­ni bul­dum. Ya­ni ben “on­lar ve biz” e­zik­li­ği­nin bo­ra­zan­lı­ğı­nı yap­mı­yo­rum a­ma, du­rum da bü­tün çıp­lak­lı­ğı i­le or­ta­da.

 

Münir Arıkan

www.superbeyin.gencgelisim.com

Bir önceki yazımız olan Çalışma Alanı başlıklı makalemizde çalışma alanı, çalışma alanı kişisel alandır ve öğrencinin çalışma alanı hakkında bilgiler verilmektedir.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir